Αίτηση χορήγησης λογαριασμού στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών
*Όνομα:
*Επώνυμο:
*Πατρώνυμο:
*Ιδιότητα:
*Τμήμα:
*Τηλέφωνο επικοινωνίας:
*E-mail επικοινωνίας:
*Επιθυμητό αναγνωριστικό (username):
Επιβεβαίωση:
*Εισάγετε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα:
* υποχρεωτικό πεδίο

Η παρούσα αίτηση ΔΕΝ απευθύνεται σε Προπτυχιακούς, Μεταπτυχιακούς, Διδακτορικούς και Φοιτητές ERASMUS, οι οποίοι παραλαμβάνουν τον λογαριασμό τους στις υπηρεσίες τηλεματικής του Πανεπιστημίου Πατρών από τις γραμματείες των τμημάτων τους, κατά την εγγραφή τους.

Σε περίπτωση που έχετε ξεχάσει τον κωδικό σας, πηγαίνετε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, πηγαίνετε στην ιστοσελίδα http://www.upnet.gr/upnetid/.