Αίτηση επίτρεψης πρόσβασης σε web server από το Διαδίκτυο
*Τίτλος ιστότοπου:
*Σκοπός λειτουργίας:
*Διάρκεια λειτουργίας:
*URL:
*Διεύθυνση IP:
*Λειτουργικό σύστημα:
*Λογισμικό web server:
*Επιστημονικός υπεύθυνος:
*Τμήμα:
*Οργανική θέση:
*Τηλέφωνο επικοινωνίας:
*E-mail επικοινωνίας:
*Διαχειριστής συστήματος:
*Τμήμα:
*Οργανική θέση:
*Τηλέφωνο επικοινωνίας:
*E-mail επικοινωνίας:
*Επιβεβαίωση:
* υποχρεωτικό πεδίο

Η αίτηση για λειτουργία ιστότοπων & εφαρμογών συνεπάγεται την αποδοχή των σχετικών Κανόνων και όρων λειτουργίας ιστότοπου.